۱

جاذبه‌های طبیعی و تاریخی کرمانشاه

شنبه ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۰۸:۱۴
گروه عکس: کرمانشاه‌ یکی‌ از شهرهای‌ باستانی‌ ایران‌ است‌ و گفته‌ می‌شود که‌ آن‌ را طهمورث‌ دیوبند، پادشاه‌ افسانه‌ای ‌پیشدادیان‌ بنا نهاده و برخی‌ نیز بنای‌ آن‌ را به‌ بهرام‌ پادشاه‌ ساسانی‌ نسبت‌ می‌دهند. این استان از شمال به استان کردستان از جنوب به استان های لرستان و ایلام از شرق به استان همدان از غرب با کشور عراق هم جوار است. کرمانشاه منطقه ای نیمه کوهستانی است و سلسله جبال زاگرس بخش عمده این استان را پوشانده.
جاذبه‌های طبیعی و تاریخی کرمانشاه
کد مطلب: 129967