۰

موجودات در معرض انقراض

دوشنبه ۱۹ تير ۱۳۹۶ ساعت ۲۰:۰۳
گروه عکس: جامعه جانورشناسی لندن اعلام کرده از سال ۱۹۷۰ به این طرف جمعیت گونه های جانوری جهان به میزان ۵۸ درصد کاهش یافته است.
موجودات در معرض انقراض
کد مطلب: 133226