۰

کنسرت شهرام و حافظ ناظری

جمعه ۱۳ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۸:۲۱
گروه عکس: نخستین کنسرت شاهنامه خوانی ایران، پروژه " آواز پارسی" ، توسط حافظ ناظری و استاد شهرام ناظری پنجشنبه شبدر سالن وزارت کشور برگزار شد.
کد مطلب: 134601