۰

نمایشی از عظمت و قدرت طبیعت

پنجشنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۳۶
گروه عکس: طبیعت جلوه های زیادی دارد؛ دریاها و اقیانوس های بیکرانی که سیاره زمین را به سیاره آبی بدل کرده اند، جنگل های سرسبزی که جای جای گیتی را پوشانده اند، صحراهای سوزان و پهناوری که جهنم را بر زمین تداعی می کنند و کوهسارانی که با قامت های سر به فلک کشیده پناه زندگی بسیاری شده اند.
نمایشی از عظمت و قدرت طبیعت
کد مطلب: 135227