پایگاه خبری بهار نیوز 22 دی 1395 ساعت 16:07 http://baharnews.ir/news/123383/دلنوشته-صادق-زیباکلام-آیت-الله -------------------------------------------------- عنوان : دلنوشته صادق زیباکلام برای آیت الله -------------------------------------------------- گروه سیاسی: صادق زیباکلام در آرمان نوشت: روز گذشته خیابان‌های اطرف دانشگاه تهران در مراسم تشییع پیکر مطهرحضرت ‌آیت‌ا... هاشمی پر از جمعیت اندوهگین بود. دیروز برای اولین بار ‌هیچ شعاری و تخریبی علیه آیت‌ا.. هاشمی رفسنجانی شنیده نشد. روز گذشته مردم در مورد آیت‌ا...هاشمی رفسنجانی واقعیت‌ها را پذیرفته بودند. مردم روز گذشته جواب یک عمر سیاست‌ورزی و خدمت‌ آیت‌ا...هاشمی را دادند و بر آن مهر تایید زدند. متن : حضورمیلیونی مردم نشان داد که جایگاه آیت ا... هاشمی در دل کسر قابل توجهی از مردم ایران قرار دارد و این راه ادامه خواهد داشت. روزگذشته به مخالفان حضرت آیت ا.. .هاشمی ثابت شد که نام و مکتب ایشان همیشه پا برجاست و هاشمی قابل حذف شدن نیست و راه آیت ا...هاشمی رفسنجانی ادامه خواهد یافت. مردم روز گذشته ثابت کردند پای مکتب هاشمی خواهند ایستاد. آنچه در این تشییع عظیم چشمگیر و دل انگیز بود حضور جوانان دهه شصتی و دهه هفتادی بود، جوانانی که خاطره چندانی از دوران ریاست جمهوری وی نداشتند. حضور جوانان و حضور میلیونی مردم در مراسم روز گذشته نشان داد تمام تبلیغاتی که علیه مرحوم حضرت آیت ا... هاشمی در یکی دو دهه گذشته صورت گرفته، خصوصا توهین ها و تهمت ها و هرگونه جسارتی که تندروها نثار ایشان کرده بودند، بی اثر بوده و مردم نشان دادند به هیچ یک از روایت های اصولگرایان تندرو در مورد آیت ا...هاشمی باور نداشته و هر قدر آن تبلیغات علیه ایشان بیشتر شده، برعکس ارادت، محبوبیت و اعتقاد مردم به آیت ا... هاشمی رفسنجانی افزایش چشمگیرتری یافت. اما گویا حکمت این بود که ایشان در این سال ها باشد و تندرو ها او و خانواده اش را تحقیر کنند و در مقابل او در میان گروه های مختلف مردمی محبوب شود و ظرف یک دهه گذشته، درحقیقت آیت ا.. هاشمی پاک و منزه در نزد مردم ایران شناخته شود. در حقیقت مردم روز گذشته آمدند تا بگویند.آیت ا...هاشمی، ما هیچ کدام از تهمت ها، توهین ها و دروغ هایی را که از ۸۸ به بعد به تو و خانواده ات نسبت داده شد باور نداریم و همچنان تو را سرباز وفادار انقلاب و نظام می دانیم. مردم روز گذشته اعلام کردند که آیت ا...هاشمی، راه و مکتب وبرداشت شما از انقلاب اسلامی ادامه خواهد داشت. روحش شاد و راهش پر رهرو باد.