۳۱

آخرین پست اینستاگرامی هاشمی

دوشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۲۶
گروه سياسي: آخرین پست اینستاگرامی مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی یک فیلم از وی را منتشر کرده است.
پست صفحه اینستاگرام منتسب به دفتر مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی فیلمی از کتابخوانی اوست. کتاب دردست آن مرحوم به نام  امیرکبیر قهرمان مبارزه با استعمار نوشته وی در زمان قبل از انقلاب است.

آخرین پست اینستاگرامی هاشمی

آخرین پست اینستاگرامی هاشمی
کد مطلب: 123262