۴
کاريکاتور

برخورد میرسلیم با منتقدانش!

چهارشنبه ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۱۶
گروه سياسي: در حاشیه شعارها و عملکرد میرسلیم، امین منتظری این کاریکاتور را در روزنامه قانون منتشر کرد.
 
(کاریکاتور) برخورد میرسلیم با منتقدانش!
کد مطلب: 129858