۲

تونل وحشت مترو!/کاريکاتور

يکشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۳۶
گروه جامعه:در روزهای اخیر، انتقاداتی نسبت به افتتاح زودهنگام برخی از خطوط متروی تهران که همچنان دارای نواقصی هستند، مطرح شده است.کیوان زرگری نیز این موضوع را دستمایه کارتون زیر در شماره امروز روزنامه «شهروند» قرار داده است.

کد مطلب: 132062