۰

فقط اين پنج موسسه اعتباری معتبرند

دوشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۲۷
گروه اقتصادي: در مراجعه به سایت بانک مرکزی تنها لیست پنج مؤسسه توسعه، کاسپین، کوثر مرکزی، ملل و نور  به عنوان موسسه اعتباری مجاز ذکر شده و سایر مؤسسات غیرمجاز هستند.
regere

 
کد مطلب: 132110