۱

بدحساب‌ترین استان‌ها به تفکیک

دوشنبه ۱۹ تير ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۵۴
گروه اقتصادي: بر اساس شاخص زیر یزد، تهران، اصفهان و قم بدحساب‌ترین استانهای اقتصادی ایران هستند و یزدی‌ها بیشترین تعداد سرانه چک برگشتی کل کشور و کهکیلویه‌ای‌ها کمترین میزان را دارند.
کد مطلب: 133201