۰

کودکانی که در کوره‌ آجرپزی کار می‌کنند

چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۷:۳۱
گروه عکس: کارگران کوره های آجر پزی مردمانی سخت کوش هستند که در میان خاک و آتش، دشواری های این حرفه را به جان خریده و مصالح ساخت و ساز بناها و برج های عظیم در کلان شهرها را تولید می کنند. در این میان کودکانشان همپای دیگر اعضای خانواده مشغول کار می شوند. آنها در فضای سخت و زیان آور کارگاه های آجر پزی، رویاهای خود را در میان خشت ها جست و جو می کنند.
کد مطلب: 138104