۶۸

بابا نان ندارد!/کاریکاتور

دوشنبه ۴ خرداد ۱۳۹۴ ساعت ۱۰:۴۵
گروه اقتصادی: دانش آموزی بدلیل نداشتن توان خرید و خوردن نان، راهی بیمارستان شد!

طرح از: محمدرضا ثقفی /روزنامه شهروند
کد مطلب: 78900