امام حسين (ع): بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می‌بخشد ...برحذر باشید از ستم کردن  بر کسی که جز خدا کسی را ندارد... اگر حوادث سه‌گانه فقر، بیماری و مرگ وجود نداشت انسان در برابر هیچ چیز سر فرود نمی‌آورد... چه آسان است مرگى که در راه رسیدن به عزّت و احیاى حق باشد مرگ عزتمندانه جز زندگى جاوید و زندگى ذلیلانه جز مرگ همیشگى نیست ...کسی که بخواهد از راه گناه به مقصدی برسد دیرتر به آروزیش می‌رسد و زودتر به آنچه می ترسد گرفتار می‌شود...
 
آرشيو برچسب: روزنامه
نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
نوع مطلب :  
بخش :  
۱۲
روزنامه های شنبه 29 مهر
۲۹ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۲۶
روزنامه‌های پنجشنبه 27 مهر
۲۷ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۳۲
روزنامه‌های چهارشنبه 26مهر
۲۶ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۱۷
روزنامه‌های سه‌شنبه 25مهر
۲۵ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۰۰
روزنامه‌های دوشنبه 24 مهر
۲۴ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۵۹
۲۳ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۶:۴۴
روزنامه‌های یکشنبه 23مهر
۲۳ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۳۲
روزنامه‌های شنبه 22مهر
۲۲ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۲۵
روزنامه‌های پنج‌شنبه 20 مهر
۲۰ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۱۵
روزنامه‌های چهارشنبه 19 مهر
۱۹ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۰۱
روزنامه های سه شنبه 18 مهر
۱۸ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۰۲
روزنامه‌های دوشنبه 17 مهر
۱۷ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۱۱
روزنامه‌های یکشنبه 16 مهر
۱۶ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۱۳
روزنامه‌های شنبه 15 مهر
۱۵ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۵۱
روزنامه‌های پنجشنبه 13 مهر
۱۳ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۱۴
روزنامه‌های چهارشنبه 12 مهر
۱۲ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۲۹
روزنامه‌های سه‌شنبه 11 مهر
۱۱ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۱۷
روزنامه‌های دوشنبه 10 مهر
۱۰ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۲۹
روزنامه‌های پنجشنبه 6 مهر
۶ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۰۸
روزنامه‌های چهارشنبه 5 مهر
۵ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۰۶
۱۲