***: نه طوطی باش كه گفته دیگران را تكرار كنی و نه بلبل باش كه گفته خود را هدر دهی. سعید نفیسی.... یا چنان نمای که هستی، یا چنان باش که می نمایی. بایزید بسطامی.... خوشبختی از آن کسی است که در پی خوشبختی دیگران باشد. زرتشت...اگر سخن چون نقره است، خاموشی چون زر پر بهاست. لقمان
 
آرشيو اخبار
نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
نوع مطلب :  
۲ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۱۷
۲ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۱۸
دختر آلمانی داعشی: پشیمان هستم
۲ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۱۸
۲ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۱۷
حذف باورنکردنی تیم فوتبال امید ایران
۲ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۳۲
افسردگی ساختار مغز را تغییر می دهد
۲ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۳۲
منفورترین بازیکن‌های جهان فوتبال
۲ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۳۲
مخروبه‌هایی که خانه نامیده می‌شوند
۲ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۳۲
تب کریمه کنگو؛ طاعون دنیای مدرن
۲ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۳۲
هرجا زنان حضور داشتند فساد کمتر بوده
۲ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۳۲
۲ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۳۲
۲ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۳۲
۲ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۳۲
۲ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۳۲
قرارداد با توتال فرصتی ویژه برای استفاده شرکت‌های داخلی است
۲ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۰۸:۲۲
۲ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۰۸:۱۸
۲ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۰۸:۱۶
۲ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۰۸:۱۲
رسمیت صدور سند مالکیت خودرو در ناجا
۲ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۰۸:۱۰
«تومان»، رسما واحد پول ایران شد
۲ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۰۸:۰۵