اگر بر دشمنت دست يافتي، بخشيدن او را شكرانة پيروزي قرار ده. علي ع * هيچگاه در دنيا خود را با ديگران مقايسه نكن كه اگر چنين كني به خود توهين كرده‌اي! آلن سترايك * برنده شدن هميشه به اين معني نيست كه اولين باشي، بلكه بدين معني است كه بهتر از قبل عمل كرده باشي! بوني بلير
 
آرشيو اخبار
نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
نوع مطلب :  
۲۸ شهريور ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۰۰
۲۸ شهريور ۱۳۹۶ ساعت ۱۷:۵۱
۲۸ شهريور ۱۳۹۶ ساعت ۱۷:۴۸
۲۸ شهريور ۱۳۹۶ ساعت ۱۷:۲۶
۲۸ شهريور ۱۳۹۶ ساعت ۱۷:۲۶
۲۸ شهريور ۱۳۹۶ ساعت ۱۷:۲۶
۲۸ شهريور ۱۳۹۶ ساعت ۱۷:۲۳
۲۸ شهريور ۱۳۹۶ ساعت ۱۷:۲۳
ایران و اسکار به بهانه‌ی معرفی «نفس»
۲۸ شهريور ۱۳۹۶ ساعت ۱۷:۲۳
۲۸ شهريور ۱۳۹۶ ساعت ۱۷:۲۳
۲۸ شهريور ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۱۳
۲۸ شهريور ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۰۰
کره‌ شمالى و جذابیت برجام
۲۸ شهريور ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۱۱
۲۸ شهريور ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۰۱
۲۸ شهريور ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۵۹
۲۸ شهريور ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۵۶
از طرح اعزام نیروی کار به خارج  چه خبر؟
۲۸ شهريور ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۵۲
سيف: شبکه بانکی حامی تولید است
۲۸ شهريور ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۵۰
دردسر ارزانیِ تورهای روسیه
۲۸ شهريور ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۴۹
۲۸ شهريور ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۴۸